Land-based Industries

Origo Solutions leverer komplette automasjonsprosjekter for prosessindustri.

Vi dekker alt fra mindre modifikasjonsprosjekter til mer komplekse elektro- og automasjonsleveranser.

Origo Solutions er en uavhengig systemleverandør, noe som gir våre kunder en fleksibilitet ved valg av løsninger. Som uavhengig systemleverandør er vi opptatt av å overvåke teknologiutviklingen i markedet, dette for å kunne tilby løsninger som øker driftsstabilitet, forbedrer produktkvalitet og/eller reduserte livssykluskostnader.

Våre komplette leveranser innebefatter

  • prosjektering
  • engineering/programmering
  • tavleproduksjon
  • installasjon
  • MC
  • commissioning

I større prosjekter utfører vi installasjon med etablerte og anerkjente samarbeidspartnere. Tavleproduksjon kan utføres på eget tavleverksted i Arendal.

Rune Reinertsen
Sales and Marketing Director
E-mail: rure@origo-solutions.com
Direct Telephone: +47 994 80 015