Land-based Industries

Brann og gass

Vi leverer komplette brann- og gassystemet. Et komplett system består av detektorer, sendere, sikkerhets PLS-er, I/O kort, skjermbilder og eget kritisk alarmpanel. Sikkerhets PLS-en er sentrale i det samlede brann- og gassystemet og er normalt satt opp i en redundant løsning for å sikre oppetid.

Otegn Ta kontakt med våre spesialister for mer informasjon

Rune Reinertsen
Sales and Marketing Director
E-mail: rure@origo-solutions.com
Direct Telephone: +47 994 80 015