Land-based Industries

Brann og gass deteksjon

Origo Solutions leverer et bredt spekter av detektorer til konkurransedyktige priser fra alle de store merkene. Produkene vi leverer kommuniserer med brannsystemer fra andre leverandører. Våre systemer er sertifisert til bruk i potensielt eksplosive omgivelser og har lang levetid.

  • Giftig gassdeteksjon fra Honeywell
  • Flammedeteksjon fra Honeywell
  • Trådløse gassdetektor GS01 fra Gassecure.
  • Branndeteksjon fra Honeywell
  • Visuell flammedetektor fra Micropack.
  • Røyk- og varmedeteksjon / manuelle meldere fra MEDC

Otegn Ta kontakt med våre spesialister for mer informasjon

Knut nytt

Knut Torkelsen
Sales Product & Solutions
E-mail: knto@origo-solutions.com
Direct Telephone: +47 915 78 664