Land-based Industries

Nødstoppsystem

Origo Solutions leverer nødstopp sikkerhetssystemer for å sikre personer og utstyr.

Nødstoppsystemer settes opp med sikkerhets-PLS og utvikles etter IEC61511. Systemene vil sikre at utsyr stopper og går til sikker tilstand når nødstopp trykkes. Ved å utnytte PLS kraft i sammenheng med sikkehetstankegang vil dette både gi et sikkert og overvåket system, i tillegg til en fleksibilitet med hensyn til kabling og føringsveier.

Nødstoppsystemer kan implementeres med sentrale.- eller distribuerte I/O stasjoner.

Otegn Ta kontakt med våre spesialister for mer informasjon

Rune Reinertsen
Sales and Marketing Director
E-mail: rure@origo-solutions.com
Direct Telephone: +47 994 80 015